Giấy chứng nhận

 • Trung Quốc MEIZHOU WEIYOU WEAR-RESISTING MATERIAL Co., LTd. Chứng chỉ
  Utility Model Patent
 • Trung Quốc MEIZHOU WEIYOU WEAR-RESISTING MATERIAL Co., LTd. Chứng chỉ
  Quality Management Systems Certificate
 • Trung Quốc MEIZHOU WEIYOU WEAR-RESISTING MATERIAL Co., LTd. Chứng chỉ
  Occupational Health and Safety Management Systems Certifcate
 • Trung Quốc MEIZHOU WEIYOU WEAR-RESISTING MATERIAL Co., LTd. Chứng chỉ
 • Trung Quốc MEIZHOU WEIYOU WEAR-RESISTING MATERIAL Co., LTd. Chứng chỉ
 • Trung Quốc MEIZHOU WEIYOU WEAR-RESISTING MATERIAL Co., LTd. Chứng chỉ
 • Trung Quốc MEIZHOU WEIYOU WEAR-RESISTING MATERIAL Co., LTd. Chứng chỉ
 • Trung Quốc MEIZHOU WEIYOU WEAR-RESISTING MATERIAL Co., LTd. Chứng chỉ
 • Trung Quốc MEIZHOU WEIYOU WEAR-RESISTING MATERIAL Co., LTd. Chứng chỉ
 • Trung Quốc MEIZHOU WEIYOU WEAR-RESISTING MATERIAL Co., LTd. Chứng chỉ
 • Trung Quốc MEIZHOU WEIYOU WEAR-RESISTING MATERIAL Co., LTd. Chứng chỉ

QC Hồ sơ

Xưởng sản xuất của công ty có đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và thiết bị kiểm tra kỹ thuật để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Sau đây là:

 

Thiết bị phát hiện tạo khí cát đúc, Thiết bị phát hiện phân bố kích thước hạt cát khuôn, Thiết bị kiểm tra độ bền của cát đúc , Máy dò độ ẩm cát khuôn, Máy phân tích phổ thành phần vật liệu, Thiết bị kiểm tra cấu trúc kim loại, Ba tọa độ, v.v.

MEIZHOU WEIYOU WEAR-RESISTING MATERIAL Co., LTd. kiểm soát chất lượng 0

 

MEIZHOU WEIYOU WEAR-RESISTING MATERIAL Co., LTd. kiểm soát chất lượng 1

Để lại lời nhắn